Wikia Akatsuki No Yona
Advertisement
Kouka KingdomAnime.png
Thiên tộc
Kanji 空の部族
Rōmaji Sora no buzoku
Tình trạng
Vương quốc Kouka
Thủ đô Kuuto
Tộc trưởng hiện tại Soo-Won
Tộc trưởng trước đây Vua Hiryuu
Vua Il
Vua Joo-Nam
Tướng quân hiện tại Han Joo-Doh
Lần đầu xuất hiện
Manga Chương 01
Anime Tập 01

Thiên tộc (空の部族 - Sora no buzoku) là một trong năm bộ tộc của Vương quốc Kouka. Thủ đô là Kuuto và cũng là thủ đô của Vương quốc

Advertisement