Wikia Akatsuki No Yona
Advertisement
Nhóm Yona
Ao
Ao


Bộ Tộc
Tướng Quân
Han Joo-Doh
Han Joo-Doh


Kan Kyo-Ga
Kan Kyo-Ga


An Joon-Gi
An Joon-Gi


Tae-Woo
Tae-Woo


Lee Geun-Tae
Lee Geun-Tae


Thiên Tộc


Vua Il
Vua IlHỏa Tộc
Kan Soo-Jin
Kan Soo-Jin


Kan Tae-Jun
Kan Tae-Jun


Heuk-Chi
Heuk-Chi


Kil-Sung
Kil-Sung


Mi-Rae
Mi-Rae


Aro
Aro


Thủy Tộc


Tetora
Tetora


Ayura
Ayura


Hiyou
Hiyou


Phong Tộc
Son Mundok
Son MundokHan-Dae
Han-Dae


Thổ Tộc
Gi-Gan
Gi-Gan


Yang Kum-Ji
Yang Kum-Ji


Rowen
Rowen


Toku
Toku


Tatsu
Tatsu


Maya
Maya


Ryou
Ryou


Yu-Ri
Yu-Ri


Yun-Ho
Yun-Ho


Chul-Rang
Chul-Rang


Rồng
Thế hệ đầu tiên
Vua Hiryuu
Vua Hiryuu


Gu-En
Gu-En


Abi
Abi


Shu-Ten
Shu-Ten


Thế hệ đời trước
Ao (Rồng)
Ao (Rồng)


Garou
Garou


Nhân vật phụ
Vương quốc Kouka
Kye-Sook
Kye-Sook


Min-Soo
Min-SooKaya
Kaya


Yak-Shi
Yak-Shi


Đế chế Kai
Li Hazara
Li Hazara


Kalgan
Kalgan


Vương quốc Sei
Kushibi
Kushibi


Tuvalu
Tuvalu


Vương quốc Xing
Kouren
Kouren


Tao
Tao


Vold
Vold


Algira
Algira


Mizari
Mizari


Neguro
Neguro


Yotaka
Yotaka


Advertisement