FANDOM


Egao no Rensa Cover
Egao no Rensa
Kanji 笑顔の連鎖
Rōmaji Egao no Rensa
Tiếng Anh Chain Of Smile
Thông tin
Ca sĩ Cyntia
Ngày phát hành 28/09/2016
Tập bắt đầu N/A
Tập kết thúc N/A
Bảng hướng dẫn
Trước
Akatsuki
Sau
N/A →
Danh sách nhạc của Akatsuki no Yona


Egao no Rensa (笑顔の連鎖 - Egao no Rensa - Chuỗi hạt của nụ cười) là bài hát kết thúc của OVA Akatsuki no Yona và được thể hiện bởi Cyntia.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.