FANDOM


Cơ thể này không thể bị khuất phục
Manga143
Tên chương
Kanji この身は不撓
Rōmaji Kono mi wa futō
Tên tiếng Anh This body is unyielding
Thông tin
Ngày phát hành 11/07/2017
Chương 143
Tập 24
Hồi Hồi Vương quốc Xing
Anime N/A
Bảng hướng dẫn chương
Chương trước
← Chương 142
Chương tiếp theo
Chương 144 →
Tập và Chương
Chương 143 Images

Cơ thể này không thể bị khuất phục là chương 143 trong Manga Akatsuki no Yona của tác giả Mizuho Kusanagi.

Tóm tắt Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.