FANDOM


Yona stage 3 poster

Akatsuki no Yona - Lời cầu nguyện dưới ánh lửa (暁のヨナ~烽火の祈り編) là vở kịch thứ 3 của Akatsuki no Yona tại nhà hát EX Theater Roppongi tại Tokyo từ ngày 16/11/2019 đến ngày 23/11/2019.

Nhân sự Sửa đổi

  • Kịch bản: Kosuke Hayakawa (早川康介)
  • Sản xuất: Makoto Ozeki (大関真)

Diễn viên Sửa đổi

Hình ảnh Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.