Wikia Akatsuki No Yona
Advertisement
Wikia Akatsuki No Yona
Akatsuki no Yona Cover.jpg
Akatsuki no Yona
Kanji 暁のヨナ
Rōmaji Akatsuki no Yona
Tiếng Anh Yona of the Dawn
Thông tin
Ca sĩ Kunihiko Ryo
Ngày phát hành 18/03/2015
Tập bắt đầu Tập 01
Tập kết thúc Tập 14
Bảng hướng dẫn
Trước
← N/A
Sau
Akatsuki no Hana
Danh sách nhạc của Akatsuki no Yona


Akatsuki no Yona (暁のヨナ - Akatsuki no Yona - Bình minh của Yona) là bài hát chủ đề mở đầu đầu tiên của Anime Akatsuki No Yona Akatsuki no Yona và được thể hiện bởi Kunihiko Ryo.

Các nhân vật xuất hiện theo thứ tự[]

– Phiên bản thứ nhất –

– Phiên bản thứ hai –

 • Phụ tá của bà bà Kija
 • Bà bà của Kija
 • Ao (Cựu Thanh Long)
 • Yun-Ho
 • Gi-Gan
 • Hải tặc Vùng Awa
 • Yu-Ri
 • Yang Kum-Ji

 • Kan Tae-Jun
 • Soo-Won
 • Kye-Sook
 • Han Joo-Doh
 • Lee Geun-Tae
 • An Joon-Gi
 • Kan Soo-Jin

Video[]

TVアニメ『暁のヨナ』ノンテロップOP

TVアニメ『暁のヨナ』ノンテロップOP

Bản truyền hình

Advertisement